אתיקה

זכותכם המלאה לשאול שאלות ולקבל עליהן תשובות מספקות.

זכוכתם לשאול ולקבל הסבר מפורט על אופן הטיפול המוצע לכם ועל יעילותו עבורכם.

הנכם רשאים להביא עמכם מלווה שיהיה נוכח בטיפולים.

ילדים מתחת גיל 18 מחוייבים בליווי מבוגר.

הנכם רשאים להגיע בלבוש הנוח לכם, אך עדיף לפי המלצה על ביגוד קל.

הנכם רשאים להפסיק את הטיפול בכל עת.